ساید بای ساید وایت هاوس WEM27VGDDSS


  • موقعیت قرارگیری کنترل ها :روی درب یخچال
  • هشدار فیلتر تصفیه آب :دارد
  • موقعیت قرارگیری کنترل ها :بیرون روی درب