آبسردکن مایدیا مدل YL-1664S-B


ورود آب: منبع بالا
خروجی آب سرد: بله
خروجی آب گرم: بله